Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 120–НС–РИК 23
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: промени в 64 броя СИК в район Лозенец

Постъпили са предложения на кмета на район " Лозенец " с вх.№ 155/03.10.2014г. с приложено писмо за промяна в състава на общо 64  броя СИК - район "Лозенец"  на основание чл. 51, ал.2 от ИК.

Към писмото са приложени всички изискуеми съгласно ИК документи,  обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл.72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК,  Районна избирателна комисия 23 - София

 

РЕШИ:

 

Освобождава и назначава на тяхно място следните членове на СИК както следва:

СИК № 66

ГАЛИНА РАДУИЛОВА АТАНАСОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

КРИСТИНА ИВАНОВА КИРЯКОВА  - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРГАРИТА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

СИК № 65

МАРИЯ ПЛАМЕНОВА МИЛУШЕВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВИКТОРИЯ АСПАРУХОВА ИЛИЕВА

МАРИН МАРИНОВ АНТОНОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

СИК № 64

АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ЕЛЕНКОВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АЛИНА КАЛОЯНОВА ТОДОРОВА

ЕВГЕНИ МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЮЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

СИК № 63

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОРИСОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ ГАНЧЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЛАЛКА ПЕТРУНОВА ТОДОРОВА

СИК № 62

ЦВЕТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

РАЙНА СТОЯНОВА АСЕНОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СПАС ПАВЛОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ БАНЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СИК № 61

ХРИСТИНА КИРИЛОВА  ВАЛЯВИЧАРСКА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БЕТИНА КРАСИМИРОВА ДИЧЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МОНИКА АСЕНОВА АСЕНОВА

СИК № 60

ДИМИТРИНА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТКОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ ДЕЙЧЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АТАНАС ФОТЕВ КАПРИЕВ

СИК № 59

ЯВОР БОРИМИРОВ ДОНЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ РАЛИЦА АДРИАНОВА АСЕНОВА-КАПРИЕВА

СИК № 58

КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ- СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОНТ МАРИЯ АТАНАСОВА КЕРКИЧЕВА

СТАНИМИР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРИЯ ЯКИМОВА ПАВЛОВА

СИК № 57

БОРЯНА ЕМИЛОВА ЗЛАТКОВА- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ  ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА АНТОНОВА

ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА САВОВА- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ИВЕТА КОНСТАНТИНОВА  ХАРАЛАМПИЕВА

СИК № 56

ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ МИТЕВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЖИВКА ВЛАДИСЛАВОВА ДАНАИЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ ПАВЛОВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ОНА ЗИГМОВНА ПАНАЙОТОВА

ДАФИНКА СПАСОВА МАРКОВА -ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ С КИРКА ИСТАЛИЯНОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ГЛАВАНДЖИЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БОЖИДАР ЕМИЛОВ ПОПОВ

НАДЕЖДА СМИЛЕНОВА КОКАЛОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЮЛИЯН ЮЛИЯНОВ НАКОВ

СИК № 55

ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕВТИМ БЛАГОЕВ ЕВТИМОВ

СЕНДИ АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МИРЕЛА ЙОВОВА ТОПЧИЕВА

ЕВТИМ БЛАГОЕВ ЕВТИМОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

СИК № 54

СВЕТЛА ИВАНОВА ПРОДАНОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ  ОТ НАДЕЖДА ИВАНОВА ИЛЧЕВА

БОРИСЛАВА ДАНАИЛОВА ГРИГОРОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЖИВКО ТАНЧЕВ ЖИВКОВ

ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕМИЛ ПЕТРОВ КОСТОВ

СИК № 53

МАРГАРИТА БЛАГОЕВА БОГДАНОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПОЛИНА НИКОЛОВА БОРИСОВА

ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ДЖУНАКОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВАЛЕРИ ДИМЧОВ ПИСАРСКИ

СИК № 52

СИЛВИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ТАТЯНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

СИК № 51

СНЕЖАНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПЛАМЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ

ЕЛИНА ЕДУАРДОВА БОГОМИЛОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СТЕФАН МИРОСЛАВОВ ИГНАТОВ

ВЕЛИСЛАВ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТИЧКОВ

СИК № 50

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ВЕНЕТА ЛАЗАРОВА ГРОЗДАНОВА -ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРИЯНА САВОВА МИРАНДЖЕВА

СТОЯН ПЕТРОВ КРАЙНИШКИ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ РУСКА АТАНАСОВА ЗАРЕВА

СИК № 49

ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА ГРИГОРОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ДАРИЕЛА БОЖИДАРОВА СЛАВЧЕВА

СИК № 48

НИКОЛАЙ МИЛКОВ ДАНЧЕВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

БИСТРА АНГЕЛОВА ЛЕСЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЛИЛИ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА 

СИК № 47

РОСИЦА СТОЯНОВА СЪБОТАНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВАНЬО НИКОЛОВ ИВАНЧЕВ

СОНЯ ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НИКОЛАЙ БРАТАНОВ АНДРЕЕВ

СИК № 46

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГРИГОРОВ

МЕТОДИ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ САШКА МИХАЙЛОВА ШАЛАМАНОВА

ФАТМА МУРАД КИСЬО - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА ЛЕОНТИЕВА

ИВАНКА АНГЕРОВА ЦАЧЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРТИН НИКОЛАЕВ МИКОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ГРИГОРОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

СИК № 45

ТЮРКЯН АЙДЪН РУЖДИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ДИМЧО СИМЕОНОВ ШОЛИНОВ

ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ТУЛЕВА - ВАСИЛЕВА

АЛЕКСАНДРА КОЧЕТКОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРИНЕЛА АВРАМОВА ПУЛЕВА

СИК № 44

ИВАН ЙОТОВ ПЕТРОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЗЛАТКА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА

ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА-ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ИВАН ЙОТОВ ПЕТРОВ

СИК № 43

АЙДЪН ДЖЕЛЯЛ МАХМУД - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БОРЯНА ДИМИТРОВА ШОЛИНОВА

ИРИНА АСЕНОВА КОСТАДИНОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ТРЕПКА ПЕНЧОВА КРЪСТЕВА

ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА КОЛЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СЕВДАЛИНА ЛЮБОМИРОВА ДАНГЪРСКА

СИК № 42

ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ГЪЛЪБОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРИУС ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

ДЕНИЦА ПАВЛИНОВА ПЕТРОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ИВАНКА АНГЕЛОВА ЦАЧЕВА

СИК № 41

ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ХЮЛИЯ ЕРТАН ХЮСЕИН

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА -ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

РОСИЦА ГИНЧЕВА РУСЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕЛЕОНОРА ЯНКОВА АНТОНОВА

КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ -ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВЕЛИСЛАВ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

СИК № 40

РУСКА АТАНАСОВА ЗАРЕВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ГАНКА ЦВЕТАНОВА МИЛЕВА

АТАНАС ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ТОДОР ХРИСТОВ СТАНЕВ

ИРЕНА СИМЕОНОВА НИКОЛАЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА КОЛЕВА

СИК № 39

БЛАГОЙ ПЕТКОВ БЛАГОЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КИРИЛ ЕВГЕНИЕВ СЛАВОВ

ГАЛЯ МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕРУШИНСКИ

СИК № 38

ПРЕСИЯН ЕМИЛОВ БОЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ РАДОСТИНА НИКОЛОВА СЕГОВА

РУМЕН ХРИСТОВ ТЕЛБИЗОВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КИРОВ

БИЛЯНА СТАНОЕВА СТАНОЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ МАТЕЕВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛЕСЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ КАЛАПИШ

СИК № 37

МАРИЯН НИКОЛОВ МУТАФЧИЕВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕЛИСАВЕТА СТОЙКОВА ХРИСТОВА

ДОБРИН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА-БОБЕВА

НАТАШКА НАУМОВА КАМЕНОВА- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АСЯ РАЙКОВА КОШЕВА

ПОПРАВКА НА ИМЕ - КАТЯ ЛЮБЕНОВА ГЕЦОВА СТАВА КАТЯ ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА

СИК № 36

АДРИАН КИРЧЕВ КАРАМИХАЛЕВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НЕЛИ МАНОЛОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КИРОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ГЮЛМЕЗОВ

СИК № 35

ПЕТРАНА НЕНКОВА ФУРУЩУКОВА- ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ РУМЯНА ХАРИТОНОВА ХАРИГОНОВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЙОНЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНТОНИНА ГОШЕВА ИВАНОВА

СИК № 33

ХАТИДЖЕ ЮСЕИН ФЕРАД -ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АННА АНГЕЛОВА БАНКИНА -ХАДЖИЕВА

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТКОВ -СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПЕЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ

СИК № 32

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КАРАНЕШЕВ- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БОРЯНА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА

СИК № 31

ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ КАЗАСИМ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНГЕЛИНА ГЕРГИНОВА АТАНАСОВА

СИМЕОН ЛАЛЕВ ЛАЛЕВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ОГНЯН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ

ЛЮБКА АТАНАСОВА ФИРКОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КАРАНЕШЕВ

КИРИЛ ЕВГЕНИЕВ СЛАВОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БОЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВА КОЧЕТКОВА

СИК № 30

ЦВЕТАНКА ЛЮБОМИРОВА МИХАЙЛОВА- ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

АСЯ РАЙКОВА КОШЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ХАДЖИЙСКА

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ КУЗМАНОВ- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

СИК № 29

НЕЛИНА ИВАНОВА ПРАНГОВА- ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПЕТЪР ТОДОРОВ АНДРЕЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ -СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА КРУМОВА

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ГАНЧО ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ

СВЕТЛА РАНГЕЛОВА ЧАКАРОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ХРИСТИНА ПЕТРОВА КУРШУМОВА

СИК № 28

МИТКО ДРАГОВ КОСТОВ -ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СВЕТЛАНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

СИК № 27

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ- СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

АНИТА МИТКОВА КОСТОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ФИЛИП ЛЮБОМИРОВ ИСТАТКОВ

СИК № 26

ЮЛИЯН ХРИСТОВ ФИЛИПОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПРОЗЕРПИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МИРОСЛАВ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ФИЛКОВ ФИЛИПОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ШОПОВА-ЛАЛЕВА

СИК № 25

ИЛИЯНА ЛЮБОМИРОВА БОГДАНОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АДРИАН КИРЧЕВ КАРАМИХАЛЕВ

БИСЕР МИТКОВ КОСТОВ- СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КРАСИМИРА ДРАГОМИРОВА БУЮКЛИЙСКА

МАРИЯНА ИВАНОВА СКАЧКОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СНЕЖАНА ПАВЛОВА ЯНЧЕВА

СИК № 24

ХРИСТО МИХАЙЛОВ МИКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ГЕОРГИ ДЕЧКОВ ПЕТРОВ

АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ДЖАМЯРОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КАЛИН МИЛЧЕВ ЯНЧЕВ

СИК № 22

ФИРУЗА АГЛЯМОВНА ЦВЕТАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЖАНЕТ ДАВИД СОЛОМОН

АЙЛИН ЙЪЛМАЗ КАСИМ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ С БОГДАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЖАНЕТ ДАВИД СОЛОМОН - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕМАНУЕЛ ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ

СИК № 21

ЗЛАТКО МАРГАРИТОВ СПИРИДОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЦАНЕВ

ВЯЧЕСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ ГРИГОРИЕВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ФИРУЗА АГЛЯМОВНА ЦВЕТАНОВА

АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВЯЧЕСЛАВ ТЕОДОРОВИЧ ГРИГОРИЕВ

СИК № 20

ДАРИНКА СИМЕОНОВА ПЕЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТАНОВА

ЕМИНЕ НЕЖАТ САЛИМ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

СИК № 19

ЛЮБЧО ИВАНОВ АНДОНОВ - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ  СЕ  ЗАМЕНЯ ОТ ЕМИЛ КРУМОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ДИАНА НЕЙКОВА НЕЙКОВА

ДИАНА НЕЙКОВА НЕЙКОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ДИМИТЪР ПЕНЕВ ЦВЕТАНОВ

НАДЯ ПАРАСКЕВОВА ДЕНЕВА -ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

СИК № 18

НЕЛИ ЖЕЛЕВА ТЕРЗИЕВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНТОН ПЕТРОВ ИВАНОВ

СИК № 17

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ЛУКАНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МАРГАРИТА ХРИСТОВА ГИЧЕВА

ИВАН АНТОНОВ ИВАНОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МОХАМЕД МОХАМЕД ДАУИЗ

СИК № 16

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ГЕРГОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЮСЕИН КАРАНИЕВ КАБИЛЕВ

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СТЕФАН ЗДРАВКОВ ПЕЙЧЕВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МИЛТЕНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

СИК № 15

МАРИЯ ХРИСТОВА ДАВИДОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ХАКМЕТ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

СИК № 14

ОРЛИН ТОНЧЕВ ВЕСЕЛИНОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АЛБЕНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА

СИК № 13

СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ КОЛЧАКОВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ЕДА ЕНВЕР АНДРЕЕВА- ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ТЕОДОРА МАРИНОВА АНГЕЛОВА

СИК № 12

ИВАНКА СПАСОВА ЦОЛЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АСЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ТЕОДОРА МАРИНОВА АНГЕЛОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА ЩЪРБЕВА

СИК № 11

НОНА ХРИСТОВА ДЖАМАРОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЕВЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ВЕЛЧЕВА

ЛИЛЯНА ХРИСТОВА БОЯДЖИЕВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НАДЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

СИК № 10

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДАЧЕВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ САШКА БОРИСОВА ПЕЙЧЕВА

НИКОЛАЙ ЦЕНОВ НЕНОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПРЕСИЯН ВЕНЕЛИНОВ ВЕЛЧЕВ

СИК № 9

СНЕЖАНА ИВАНОВА ДУРАЛИЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНТОНИЯ ИВАНОВА ЛЕВИ

АЛЕКСАНДЪР МАРИО ДОБРЕВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ КАЛИН СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

СИК № 8

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВАСКО БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

АНТОН ПЕТРОВ ИВАНОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВИКТОРИЯ СИМЕОНОВА МИКОВА

ХРИСТИНА ПЕГТРОВА КУРШУМОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНТОАНЕТА БОЖИДАРОВА СОТИРОВА

СИК № 7

СТЕФКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ РУМЯНА ПЕГРОВА ГЕНОВА

АСЕН ТРИФОНОВ ДАВИДОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ САШО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ

СИК № 6

ЮСЕИН КАРАНИЕВ КАБИЛЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ЮЛИЯН ХРИСТОВ ФИЛИПОВ

НАЙДЕН РАДЕНКОВ ЗАШЕВ - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БОРИСЛАВ НИКОЛОВ БОЖИЛОВ

СИК № 5

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАСКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ САШКО МЕТОДИЕВ СКЕНДЕРСКИ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ -ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

БОРИМИРА ЛЪЧЕЗАНОВА МИЛАНОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ АНИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 

СИК № 4

ВАНЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ СВЕТЛОМИР ГИНКОВ СТОЯНОВ

ПАУЛИНА ТОДОРОВА ТОМОВА - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ПАТРИЦИЯ РОСЕНОВА ВИКТОРОВА

СИК № 3

ПРОЗЕРПИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

ПЕТЯ АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА - СЕКРЕТАР СЕ ЗАМЕНЯ ОТ БОГДАНА КАЛЧЕВА НАЙДЕНОВА

СИК № 2

ИРЕНА ЕМИЛОВА НАЙДЕНОВА - ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ВЕНЕЛИН ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ

СИК № 1

ЕМИЛ ИСТИЛЯНОВ МИХАЙЛОВ - ЧЛЕН СЕ ЗАМЕНЯ ОТ ИВА БОЖИДАРОВА ТРИФОНОВА

 

съгласно предложението подадени, чрез Кмета на район „Лозенец". Анулира издадените  удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полина Витанова

СЕКРЕТАР:
Живка Котева

* Публикувано на 16.10.2014 в 13:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол