Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 123–НС–РИК 23
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на Коалиция „АБВ/ Алтернатива за българско възраждане/”

 

Постъпило е заявление към  вх.  №006 от 03.10.2014 г. от  Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за  Народни представители за Народно събрание, насрочени за 05.10.2014г. от Коалиция АБВ, представлявана от Георги Седефчов Първанов, чрез преупълномощената Росица Димитрова Станковска,   редовно преупълномощена с представено към документите пълномощно,  за регистрация на застъпници на кандидатската листа в изборите за Народни представители, насрочени за 05.10.2014 г

 

Към заявлението (Приложение № 40 от изборните книжа) са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници на кандидатска листа на  Коалиция „АБВ/ Алтернатива за българско възраждане/" в изборите за Народни представители, насрочени за 05.10.2014г.  Списъкът е представен на хартиен насител - 2 бр. и на електронен носител. 

В заявленията е посочено, че се предлага за регистрация 4 / четери/ броя   застъпника , като при извършената проверка  се установиха следните несъответствия:

ИМЕ ЕГН ГРЕШКА  
Стилиян Костадинов Костадинов   Вече има регистрация за този ЕГН в РИК23 на АБВ №158  

 

На основание чл. 72, ал.1 т.15 и т.16 от ИК, Районна избирателна комисия №23 - София

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава указание на  Коалиция „АБВ/ Алтернатива за българско възраждане/"   да отстрани несъответствието в представения списък  на предложените застъпници на кандидатска листа,  като предложи за регистрация други лица.

2. Дава срок за отстраняване на несъответствията в списъка  на предложените застъпници на кандидатска листа  на Коалиция „АБВ/ Алтернатива за българско възраждане/"3 /три/ дни от датата на обявяване на настоящото решение.

3.  РЕГИСТРИРА 2 /два/  застъпника на кандидатска листа на Коалиция „АБВ/ Алтернатива за българско възраждане/" в изборите за народни представители, насрочени за 05.10.2014г., за  район 23-София , както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника ЕГН на застъпника
Виолета Николова Добрева  
Юрий Тодоров Моралиев  

5.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия №23 - София 

6. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полина Витанова

СЕКРЕТАР:
Живка Котева

* Публикувано на 04.10.2014 в 09:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол