Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 126–НС–РИК 23
София, 03.10.2014

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на КП „ България без цензура”

 

Постъпило е заявление към  вх. №002/20.09.2014 г. от 03.10.2014 г. в от  Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за  Народни представители , насрочени за 05.10.2014г. с предложение за регистрация на заместващи застъпници от  КП „ България без цензура" , представлявана от Николай Бареков, Румен Йончев, Драгомир Стефанов и Кънчо Филипов, чрез пълномощника  Надя Асенова Ангелова, редовно упълномощена с представено към документите пълномощно,  за регистрация на застъпници на кандидатската листа в изборите за Народни представители, насрочени за 05.10.2014 г

 

Към заявлението са приложени: пълномощно - 2 бр., списък на предложените застъпници на кандидатска листа на  КП „ България без цензура" в изборите за Народни представители, насрочени за 05.10.2014г.  Списъкът е представен на хартиен насител - 2 бр. и на електронен носител. 

В заявленията е посочено, че се предлага за регистрация 20 /двадесет/ броя заместващи застъпника , като при извършената проверка  се установиха следните несъответствия:

ИМЕ ЕГН ГРЕШКА
Иванка Илиева Гюлева Вече има регистрация за този ЕГН в РИК23
на БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА №508
Мая Миленова Атанасова Вече има регистрация за този ЕГН в РИК23
 на БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА №207

 

На основание чл. 72, ал.1 т.15 и т.16 от ИК, Районна избирателна комисия №23 - София

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава указание на  КП „ България без цензура"  да отстрани несъответствието в представения списък  на предложените застъпници на кандидатска листа,  като предложи за регистрация други лица.

2. Дава срок за отстраняване на несъответствията в списъка  на предложените застъпници на кандидатска листа  на КП „ България без цензура" до 17.00 ч. На 04.10.2014 г. 

3. Заличава регистрацията на регистрираните с Решение № 78-НС-РИК23/23.09.2014 г. застъпника на кандидатска листа на КП „ България без цензура" и анулира издадените им удостоверения,  в изборите за народни представители, насрочени за 05.10.2014г., за  район 23-София , както следва:

 

Роска Петкова Питекова
Анета Райчева Пиралкова
Марта Петрова Ганова
Самуил Огнянов Стоянов
Александър Детелинов Александров
Кирил Денчев Янакиев
Георги Василев Атанасов
Теодора Стефанова Цветкова
Константина Красимирова Цветанова
Александра Даниелова Султанова
Христо Емилов Терезов
Асен Николов Панов
Виргиния Димитрова Василева
Мария Бориславова Велчева-Трифонова
Стефан Красенов Терзиев
Христина Тинова Петкуцова
Калина Георгиева Величкова
Десислава Петрова Иванова
Силвия Бранимирова Стоянова
Румен Цветков Веселинов

 

4. РЕГИСТРИРА 18 /осемнадесет/ заместващи застъпника на кандидатска листа на КП „ България без цензура" на заличените по т. 3 в изборите за народни представители, насрочени за 05.10.2014г., за  район 23-София , както следва:

 

ИМЕ ЕГН
1 Стефка Стефанова Иванова
2 Цветанка Любомирова Христова
3 Маргарита Йорданова Николова
4 Славчо Тренков Бинов
5 Любомир Маринов Тошков
6 Йолина Любомирова Гатева
7 Мария Илиева Симеонова
8 Иван Николов Георгиев
9 Марин Николов Стойчовски
10 Иван Борисов Иванов
11 Росица Младенова Филева
12 Георги Бойчев Димитров
13 Антоанета Георгиева Димитрова
14 Васил Иванов Иванов
15 Генчо Димитров Въртовски
16 Мария Кръстева Коларова
17 Елисавета Христова Стоянова
18 Теменужка Живкова Стоянова

 

5.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия №23 - София 

6. Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полина Витанова

СЕКРЕТАР:
Живка Котева

* Публикувано на 04.10.2014 в 11:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол