Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 129–НС–РИК 23
София, 04.10.2014

ОТНОСНО: Промени в съставите на 33 броя СИК в район Триадица

Постъпили са предложения на кмета на район "Триадица" с вх.№  159/ 04.10.2014г.   с приложени писмо/ заявления за промени в състава на общо  33 броя СИК - район "Триадица"  на основание чл. 51, ал.2 от ИК, от квотата на  ДПС,

ПП ГЕРБ, К Реформаторски блок, КП България без цензура и Коалиция за България.

Към писмата са приложени всички изискуеми съгласно ИК документи,  обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл.72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК,  Районна избирателна комисия 23 - София

 

РЕШИ:

 

Освобождава и назначава на тяхно място следните членове на СИК както следва:

 

СЕКЦИЯ № 60

НА МЯСТОТО НА :     Антония Пламенова Вутева   назначава  Сами Ибрахим Догмуш длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 26

НА МЯСТОТО  НА  Руска Атанасова Зарева   назначава 

Владислав Емилов Дотсев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 1

НА МЯСТОТО НА   Цветан Ивайлов Иванов   назначава 

Иван Томов Найденов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 3

НА МЯСТОТО  на  Станислав Сашков Георгиев  назначава   Гроздан Иванов Найденов длъжност член

СЕКЦИЯ № 6

НА МЯСТОТО  на Иванка Ангелова Бързакова    назначава    Христина Павлинова Илиева   длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 9

НА МЯСТОТО НА    Владислав Огнянов Бързаков  назначава    Йоан Божидаров Дерменджиев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 10

НА МЯСТОТО НА     Илиян Костадинов Костов   назначава   Габриел Красимиров Пенков  длъжност член

СЕКЦИЯ № 11

НА МЯСТОТО на Симеон Петров Арсов  назначава    Пламен Стефанов Котев   длъжност член

СЕКЦИЯ № 12

НА МЯСТОТО НА     Верка Димитрова Ангелова  назначава    Василка Цветанова Котева   длъжност член

СЕКЦИЯ № 13

НА МЯСТОТО  на Десислава Ангелова Славчова   назначава    Радослав Тодоров Гаджов длъжност член

СЕКЦИЯ № 59

НА МЯСТОТО НА     Катерина Александрова Николова  назначава    Симона Захариева Стоянова    длъжност член

СЕКЦИЯ № 27

НА МЯСТОТО НА     Ерик Красимиров Войводов   назначава  Tоми Томов Томов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 67

НА МЯСТОТО НА     Зоя Венчова Белчинска    назначава  Тодор Славчев Георгиев  длъжност член

СЕКЦИЯ 006 СИК

НА МЯСТОТО НА: Симеонка Илиева Филовска - назначава  Стелиян Христов Събев - член

СЕКЦИЯ 055 СИК

НА МЯСТОТО НА: Надя Стефанова Пиркова - назначава  Лъчезар Бориславов Ташев - секретар

СЕКЦИЯ 060 СИК

НА МЯСТОТО НА: Диана Хинчева Хинчева  - назначава     Юрий Атанасов Котрулев - председател

СЕКЦИЯ 090 СИК

НА МЯСТОТО НА: Иван Христов Попов - назначава  Нели Павлинова Найденова - председател

СЕКЦИЯ № 60

НА МЯСТОТО НА :     Георги Красимиров Карабашов   назначава   Сами Ибрахим Догмуш длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 26

НА МЯСТОТО НА     Руска Атанасова Зарева   назначава  

Владислав Емилов Дотсев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 1

НА МЯСТОТО НА     Цветан Ивайлов Иванов   назначава  

Иван Томов Найденов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 3

НА МЯСТОТО НА     Станислав Сашков Георгиев  назначава   ,

Гроздан Иванов Найденов длъжност член

СЕКЦИЯ № 6

НА МЯСТОТО НА     Иванка Ангелова Бързакова    назначава

Христина Павлинова Илиева   длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 9

НА МЯСТОТО НА     Владислав Огнянов Бързаков  назначава,

Йоан Божидаров Дерменджиев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 10

НА МЯСТОТО НА     Илиян Костадинов Костов   назначава  

Габриел Красимиров Пенков  длъжност член

СЕКЦИЯ № 11

НА МЯСТОТО НА     Симеон Петров Арсов   назначава  

Пламен Стефанов Котев   длъжност член

СЕКЦИЯ № 12

НА МЯСТОТО НА     Верка Димитрова Ангелова  назначава  

Василка Цветанова Котева   длъжност член

СЕКЦИЯ № 13

НА МЯСТОТО НА     Десислава Ангелова Славчова    назначава  

Радослав Тодоров Гаджов длъжност член

СЕКЦИЯ № 59

НА МЯСТОТО НА     Катерина Александрова Николова  назначава  

Симона Захариева Стоянова    длъжност член

СЕКЦИЯ № 27

НА МЯСТОТО НА     Райчо Сергиев Младжев   назначава      Ерик Красимиров Войводов  длъжност член

 

№СИК Нови Позиция в СИК Стари
62 Снежана Владимирова Иванова член Даниел Бисеров Игнатов
72 Паолина Тодорова Томова член Димитринка Христова Петрова
74 Иван ДанаиловИванов член Ангел Александров Бурджиев
87 Мирослава Дечева Иванова член Златомира Костадинова

 

съгласно предложенията подадени, чрез Кмета на район „Триадица". Анулира издадените  удостоверения на освободените членове и издава  удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК в тридневен срок от обявяването

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полина Витанова

СЕКРЕТАР:
Живка Котева

* Публикувано на 05.10.2014 в 09:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол