Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 134–НС–РИК 23
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: Сигнал за агитация в деня за размисъл.

По електронната поща на 04.10.2014г. и заведена с вх. № 176/ 05.10.2014г. в РИК е получена преписка с рег. № 74719/2014г. по описа на 04 РУП - СДВР, касаеща сигнал за агитация за сведение и отношение. Към преписката са приложени докладна записка на ОР Светослав Петров, извършил проверка по случая, телеграма относно постъпил в Ситуационния център сигнал, свързан  с нарушения на изборния процес при провеждането на избори за Народно събрание на Р.България на 05.10.2014г., сведение от Георги Маринов Върбанов,  извлечение от електронна поща с адрес [email protected], съдържащо писмо , изпратено от Боряна Пенева от адрес [email protected] .

В сигнала, депозиран от Георги Върбанов се твърди, че на 04.10.2014г. около 10.00ч. получил ново писмо в електронната си пощенска кутия, с посочен по-горе адрес, като при отваряне на съобщението разбира, че се касае за политическа агитация от ПП „Нова България". Твърди  се, че съобщението е получено в „Денят за размисъл", поради което е подал сигнал в Ситуационния център на МВР.  След извършена проверка от ОР  Светослав Петров се установява, че видно от разпечатката  съобщението е изпратено на 03.10.2014г. в 20.18ч., но е получено във входящата поща на Върбанов в 00.02ч на 04.10.2014г. Видно от съдържанието на кореспонденцията, в същата се съдържа текст, който няма пряко отношение към изборите за НС на РБ на 05.10.2014г., също така и препратки към сайта на ПП „Нова България", където се отваря линк с видеоклип с агитационна реч на председателя на ПП „Нова България" - Ивайло Симеонов.

От изложените факти не се установява   да е извършена агитация в деня за размисъл, тъй като изпратеното съобщение, макар и съдържащо агитационна реч на председателя на ПП „Нова България" - Ивайло Симеонов, видно от датата и часа на изпращане на съобщението е изпратено на 03.10.2014г. в 20.18 ч., когато не е ден за размисъл.  В този смисъл обстоятелството, че писмото, съдържащо препратка към агитационен материал, което е получено от жалбоподателя в деня за размисъл, не води на извод за извършено нарушение на Изборния кодекс, съгласно чл. 182, ал.4 ИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 182, ал.4 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Георги Маринов Върбанов, касаеща сигнал за нарушение на чл.182, ал.4 от ИК .

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полина Витанова

СЕКРЕТАР:
Живка Котева

* Публикувано на 16.10.2014 в 13:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол