Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия София 23


РЕШЕНИЕ
№ 135–НС–РИК 23
София, 05.10.2014

ОТНОСНО: Замени в съставите на СИК в райони – Панчарево, Изгрев , Красно село, Триадица, Младост, Студентски и Лозенец .

Поради неявяване на членове на СИК до 07.00 ч. се правят следните промени в съставите на СИК, както следва:

 

За район Панчарево:

  1. СИК 234623002 - на мястото на Юлия Димитрова - член да бъде назначена БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИМЕНОВ - ЕГН .........
  2. СИК 2344623008 - на мястото на Мариана Игнатова - зам.председател да бъде назначена БОЖАНА ТЕОФИЛОВА - член на СИК 18.
  3. СИК 234623009 на мястото на Жени Стоянова - зам.председател да бъде назначена ПАВЛИНА СЛАВОВА - член на същата СИК.
  4. СИК 234623013 - на мястото на ДобромираПетрович - зам.председател да бъде назначен БОЙЧО ТЕОФИЛОВ - ЧЛЕН НА СИК 20.
  5. СИК 234623015 - на мястото на Ангел Шарбанов - зам.председател да бъде назначена ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА - ЕГН .........

На мястото на Румана Русинова - член да бъде назначен ДЕНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ДАНЧОВ - ЕГН ..........

  1. СИК 234623018- на мястото на Христо Серафимов - зам.председател да бъде назначена МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАШЕВА - ЕГН ...........
  2. СИК 234623020 - на мястото на Божана Босева - зам.председател да бъде назначен СВЕТЛИН МИТКОВ ПОПОВ - ЕГН ............
  3. СИК 234623023 - на мястото на Магдалена Младенова - зам.председател да бъде назначен ДИОНИСИЙ НИКОЛОВ ДИОНИСИЕВ - ЕГН ........
  4. СИК 234623031 - на мястото на Митко Стойчев - зам.председател да бъде назначен ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ - ЕГН ...........

На мястото на Радослава Стойчева - член да бъде назначен НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ГЕРГОВ - ЕГН .............

 

За район Изгрев:

 

СИК           ОСВОБОЖДАВА                                      НАЗНАЧАВА

1 Красимир Лазаров Дуков Дочка Генчева Динева
24 Симеон Георгиев Милушев Валериева Василева Василева - Петрова
30 Венета Иванова Петрова Петкана Драгиева Топалова
8 Валентин Василев Върбински
Йорданка Кирилова Младенова

СИК 11  отпада Марина Дьозьо Токач - член

Нов Благоден Кръстев Цветков - член

СИК 20 отпада Атанас Романов Несторов - член

Нов Валентин Демирев Вълчев - член

СИК 27 отпада Галина Пешева Борисова - член

Нов Марийка Атанасова Сиромахова- член

СИК 27  отпада Наделин Валентинов Добрев - член

Нов Тася Стефанова Димитрова - член

 

За район Красно село

 

В СИК 22 като член на мястото на Юлияна Стаменова Цветанова ЕГН назначава Нели Димитрова Самсараджиева ЕГН:

2.В СИК 75 като член на мястото на Седефка Николова Дудина ЕГН назначава Георги Йорданов Георгиев ЕГН

3.В СИК 29 като секретар на мястото на Йолина Живкова Стойчева-Костова ЕГН ...... назначава Кольо Атанасов Чанев ЕГН

4. В СИК 48 като член на мястото на Вероника   Стефанова Павлова ЕГН .......назначава Павел Евгениев Тошев ЕГН .........

5. В СИК 50 като член на мястото на Анелия  Иванова Йорданова ЕГН .......назначава Виолета Тодорова Горанова ЕГН .........

6. В СИК 81 като заместник-председател на мястото на ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ ЕГН ......... назначава Йосиф Йосифов Минчев ЕГН .........

7. В СИК 48 като член на мястото на  Павел Евгениев Тошев ЕГН ........назначава Боян Георгиев Пресолски; ............

 

За район Триадица:

СЕКЦИЯ № 60

НА МЯСТОТО НА :  Георги Красимиров Карабашов   длъжност зам.предс, Сами Ибрахим Догмуш длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 26

НА МЯСТОТО НА   Руска Атанасова Зарева   длъжност член, Владислав Емилов Дотсев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 1

НА МЯСТОТО НА   Цветан Ивайлов Иванов   длъжност член, Иван Томов Найденов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 3

НА МЯСТОТО НА   Станислав Сашков Георгиев  длъжност член, Гроздан Иванов Найденов длъжност член

СЕКЦИЯ № 6

НА МЯСТОТО НА   Иванка Ангелова Бързакова    длъжност зам.предс., Христина Павлинова Илиева   длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 9

НА МЯСТОТО НА   Владислав Огнянов Бързаков  длъжност член, Йоан Божидаров Дерменджиев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 10

НА МЯСТОТО НА   Илиян Костадинов Костов   длъжност член, Габриел Красимиров Пенков  длъжност член

СЕКЦИЯ № 11

НА МЯСТОТО НА   Симеон Петров Арсов  длъжност член,  Пламен Стефанов Котев   длъжност член

СЕКЦИЯ № 12

НА МЯСТОТО НА   Верка Димитрова Ангелова  длъжност член, Василка Цветанова Котева   длъжност член

СЕКЦИЯ № 13

НА МЯСТОТО НА   Десислава Ангелова Славчова   длъжност член, Радослав Тодоров Гаджов длъжност член

СЕКЦИЯ № 59

НА МЯСТОТО НА   Катерина Александрова Николова  длъжност член, Симона Захариева Стоянова    длъжност член

СЕКЦИЯ № 27

НА МЯСТОТО НА   Райчо Сергиев Младжев   длъжност член, Ерик Красимиров Войводов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 60

НА МЯСТОТО НА :   Антония Пламенова Вутева   длъжност зам.предс, Сами Ибрахим Догмуш длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 26

НА МЯСТОТО НА   Руска Атанасова Зарева   длъжност член, Владислав Емилов Дотсев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 1

НА МЯСТОТО НА   Цветан Ивайлов Иванов   длъжност член,  Иван Томов Найденов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 3

НА МЯСТОТО НА   Станислав Сашков Георгиев  длъжност член,  Гроздан Иванов Найденов длъжност член

СЕКЦИЯ № 6

НА МЯСТОТО НА   Иванка Ангелова Бързакова    длъжност зам.предс., Христина Павлинова Илиева   длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 9

НА МЯСТОТО НА   Владислав Огнянов Бързаков  длъжност член, Йоан Божидаров Дерменджиев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 10

НА МЯСТОТО НА    Илиян Костадинов Костов   длъжност член, Габриел Красимиров Пенков  длъжност член

СЕКЦИЯ № 11

НА МЯСТОТО НА   Симеон Петров Арсов  длъжност член,  Пламен Стефанов Котев   длъжност член

СЕКЦИЯ № 12

НА МЯСТОТО НА   Верка Димитрова Ангелова  длъжност член, Василка Цветанова Котева   длъжност член

СЕКЦИЯ № 13

НА МЯСТОТО НА   Десислава Ангелова Славчова   длъжност член,  Радослав Тодоров Гаджов длъжност член

СЕКЦИЯ № 59

НА МЯСТОТО НА   Катерина Александрова Николова  длъжност член, Симона Захариева Стоянова    длъжност член

СЕКЦИЯ № 27

НА МЯСТОТО НА   Ерик Красимиров Войводов   длъжност член, Tоми Томов Томов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 67

НА МЯСТОТО НА   Зоя Венчова Белчинска    длъжност член,  Тодор Славчев Георгиев  длъжност член

СЕКЦИЯ 003 СИК

НА МЯСТОТО НА: Мария Кателинова Коева - член,    Веселин Веселинов Фотев - член    ЕГН:

СЕКЦИЯ № 98

НА МЯСТОТО НА :   Мира Райчева Омарева   длъжност зам.предс, Ивайло Чавдаров Добрев длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 37

НА МЯСТОТО НА   Огнян Пламенов Зарев   длъжност член, Никола Владимиров Пилев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 27

НА МЯСТОТО НА   Томи Томов Томов   длъжност член,  Христо Минчев Христов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 59

НА МЯСТОТО НА   Симона Захариева Стоянова  длъжност член,  Любомир Венциславов Узунов длъжност член

СЕКЦИЯ № 90

НА МЯСТОТО НА   Фатиме Али Кундьова    длъжност зам.предс.,  Мехмед Муса Чолаков   длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 88

НА МЯСТОТО НА   Димитринка Иванова Димитрова  длъжност член,  Красимир Милчев Бабачев   длъжност член

СЕКЦИЯ № 98

НА МЯСТОТО НА :   Мира Райчева Омарева   длъжност зам.предс,  Ивайло Чавдаров Добрев длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 37

НА МЯСТОТО НА   Огнян Пламенов Зарев   длъжност член, Никола Владимиров Пилев  длъжност член

СЕКЦИЯ № 27

НА МЯСТОТО НА   Томи Томов Томов   длъжност член,  Христо Минчев Христов  длъжност член

СЕКЦИЯ № 59

НА МЯСТОТО НА   Симона Захариева Стоянова  длъжност член,  Любомир Венциславов Узунов длъжност член

СЕКЦИЯ № 90

НА МЯСТОТО НА   Фатиме Али Кундьова    длъжност зам.предс.,  Мехмед Муса Чолаков   длъжност зам.предс.

СЕКЦИЯ № 88

НА МЯСТОТО НА   Димитринка Иванова Димитрова  длъжност член, Красимир Милчев Бабачев   длъжност член

секция 43 Иван Николов Николов ЕГН: Се заменя от Атанас Симеонов Джонев

секция 23       Димитър Светославов Димитров   се заменя от Димчо  Петков Бързаков, егн

секциа 64       Анрей богданов георгиев    се заменя с Екатерина Николова Стоилкова

секция 77       даниел иванов виданов        се заменя с Диана Александрова Павлова егн

секция 15       Лиляна Василева Иванова   се заменя от смяна Райна  Димитрова Геровска

СЕКЦИЯ 008 СИК

НА МЯСТОТО НА: Бойка Василева Минчева - член,   Здравко Владимиров Колев - член,   ЕГН:

СЕКЦИЯ 055 СИК

НА МЯСТОТО НА: Лъчезар Бориславов Ташев - секретар,  Анелия Петрова Иванова - секретар,  ЕГН:

СЕКЦИЯ 001 СИК

НА МЯСТОТО НА: Ростислав Людмилов Христов - член ,   Кирил Христов Генчев  - член ,   ЕГН:

 

За район Младост

                           Осбождава                                                               назначава

№ на секция
Име, презиме, фамилия
Име, презиме, фамилия
Емилия Иларионова Митова Елена Илиева Каменова
93 Елена Илиева Каменова Росица Динева Христоскова
93 Майа Николаева Златкова Дончо Михайлов Михайлов
9 Теодор Асенов Андонов Лилия Росенова Няголова
13 Петрана Бонева Атанасова Кристиян Веселинов Дотсинов
41 Лина Асенова Кръстева Людмил Асенов Божков
120 Теодора Стефанова Цветкова Светлана Цветкова Каранешева
7 Мая Тодорова Алексиева Мария Филипова Филипова
12 Сашка Кирилова Николова Мартин Адриянов Начев
15 Гергана Емилова Доцева Адрияна Георгиева Начева
22 Силвия Богданова Богданова Емилия Георгиева Костадинова
27 Борислав Василев Йовчев Антон Горанов Антонов
44 Елена Иванова Божилова Иво Андреев Балтухин
47 Велика Костадинова Коцева Румяна Спасова Илиева
52 Жулиета Иванова Захариева Мария Владимирова Цаничева
55 Живка Петкова Йовчева Мирела Иванова Атанасова
88 Ирена Стоилова Соколова Румяна Драганова Митева
73 Нора Бориславова Димитрова Цветанка Михайлова Андонова
126 Мартин Радославов Антонов Траянка Димитрова Бемберска
8 Станислав Минчев Станчев Калоян Тихомиров Каменов
11 Симона Иванова Тасева Илина Ангелова Дамянска
43 Елеонора Станкова Христова Валентин Минчев Минчев
66 Гергана Желязкова Динова Борислав Симеонов Аврамов
76 Димитринка Тодорова Вълчева Анка Иванова Шентова
89 Емил Иванов Дебелянов Цветомира Славчева Гаврилова
105 Цветомира Славчева Гаврилова Веселка Петрова Мракова
1 Теодора Красимирова Василева Цветан Петков Илиев
106 Никола Фердинандов Александров Жасмина Иванова Манова
107 Валентина Петрова Стойчева Росица Михайлова Станчева
25 Симона Пенчова Петрова Лазер Апостолов Илиев
67 Цветослава Владимирова Василева Маргарита Гюрова Дойчинова
80 Сашка Василева Борисова Емил Нанков Лазаров
87 Емил Нанков Лазаров Сашка Василева Борисова
89 Димитър Димитров Панков Стефан Велинов Динчев
101 Иво Ивайлов Христов Николай Георгиев Попов
104 Валентин Йорданов Тонев Георги Димитров Бараковски
120 Нели Славчева Папунева Радослав Асенов Йорданов
121 Мария Димитрова Скринска Йордан Димитров Димитров
124 Людмила Стоева Николова Минка Георгиева Томова
29 Цветелина Илянова Цветкова Ангелина Стефанова Иванова
97  

 

За район Студентски

 

СИК                освобождава                                                                       назначава

5 Анна Борисова Стоянова член Дони Иванов Колев
17 Камелия Петрова Колева секретар Юлия Недкова Иванова
21 Виктор Емилов Каратотев член Венцислав Стоянов Стойчев
22 Габриела Любомирова Цанова член Симона Ивова Шесаптиева
27 Ивет Христова Деветашка член Кристиян Мирославов Димитров
29 Симеон Богомилов Цанов член Преслава Огнянова Добрева
34 Кристиян Георгиев Колев член Димитър Стоянов Джаралийски
43 Катя Руменова Стоименова зам.-председател Диана Георгиева Дачева
44 Александрина Александрова Савова зам.-председател Михаела Стоянова Савова

 

В СИК 044, поради отстраняване на зам. председателя Михаела Стоянова Савова с решение на комисията, същата ще продължи да работи в намален състав  от шест члена и преназначава от член за зам. Председател - Деляна Петрова Велева

 

За район Лозенец

 

СИК

44 ЧЛЕН ЗДРАВКО КИРИЛОВ МАРКОВ
  ЗАМЕНЯ ЦЕЦКА ПВЛОВА ПЕТРОВА
45 ЧЛЕН ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА
  ЗАМЕНЯ ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА
45 СЕКРЕТАР ВИОЛЕТА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА
  ЗАМЕНЯ ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА
46 ЧЛЕН СВЕТЛА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
  ЗАМЕНЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
53 ЧЛЕН ЯНКА ДИНЕВА ЦЕКОВА
  ЗАМЕНЯ ТЕОДОР ИВАНОВ ГЕНОВ

Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава на назначените.

Решението подлежи на обжалване пред Централна

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Полина Витанова

СЕКРЕТАР:
Живка Котева

* Публикувано на 16.10.2014 в 13:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол